Liên kết website
Khách viếng thăm
Đang trực tuyến: 5
Lượt truy cập: 2.356.859
01
Ngày 21/10/2016, Trung tâm Công tác xã hội đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong các cơ sở nuôi dưỡng tập trung đối tượng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Thành phần tham dự Hội thảo gồm có lãnh đạo 04 phòng chuyên môn cùng 40 đại biểu đến từ 18 cơ sở nuôi dưỡng tập trung trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa.
01
Được sự quan tâm giúp đỡ của Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) và Cục Bảo trợ xã hội đã triển khai Dự án “ Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người lớn dựa vào cộng đồng” tại tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thực hiện thí điểm Dự án trên 04 xã, phường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
01
Ngày 07/9/2015, tại Khách sạn Mường Thanh Centre, TP. Nha Trang, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa tổ chức Hội thảo phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. Hội thảo có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
01
Trong thời gian cuối tháng 9/2016, Trung tâm Công tác xã hội đã phối hợp với Tỉnh đoàn Khánh Hòa mở 6 lớp tập huấn kỹ năng công tác xã hội cho hơn 600 sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Nha Trang.
01
Trung tâm Công tác xã hội Khánh Hòa đã thực hiện trợ giúp cho 32 trường hợp trong năm 2015 có hoàn cảnh khó khăn thuộc đối tượng hỗ trợ của dự án Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
01
Được sự quan tâm của Tổ chức Y tế thế giới và Cục Bảo trợ xã hội, triển khai thực hiện thí điểm “Mô hình trợ giúp xã hội đối với bệnh nhân lao phổi” tại tỉnh Khánh Hòa, đây là sự quan tâm giúp đỡ rất thiết thực giúp bệnh nhân lao phổi, đặc biệt là giúp bệnh nhân lao kháng thuốc được trợ giúp trong quá trình điều trị bệnh, trợ giúp xã hội cho bệnh nhân lao và gia đình bệnh nhân lao giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.
01
TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐOÀN NGHIÊN CỨU BỆNH LAO, PHỔI DO CỤC BẢO TRỢ XÃ HỘI, TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆN KHOA HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI PHỐI HỢP KHẢO SÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ĐỂ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP CHO ĐỐI TƯỢNG
Tìm người thân