Liên kết website
Khách viếng thăm
Đang trực tuyến: 4
Lượt truy cập: 2.337.520
CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP

Hiện tại, ngoài việc hướng dẫn và giám sát việc lập hiện hồ sơ quản lý trường hợp và tiến trình thực hiện cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập, Trung tâm cũng tiến hành lập hồ sơ quản lý trường hợp với các đối tượng trung tâm trực tiếp quản lý.

Trung tâm đã thực hiện lập được 32 hồ sơ quản lý trường hợp với các đối tượng đang được nhận trợ giúp từ dự án Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Tổ chức HOLT International Children’s tài trợ. Trong năm 2016 Dự án vẫn tiếp tục được triển khai. Lập hồ sơ quản lý trường hợp 17 hộ nghèo và cận nghèo đang sinh sống tại xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh; hỗ trợ sinh kế ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay.

Trung tâm công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa
Tìm người thân