Liên kết website
Khách viếng thăm
Đang trực tuyến: 5
Lượt truy cập: 2.357.980
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM 2018

  
Chiều ngày 25/12/2018, Trung tâm Công tác xã hội đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018 để đánh giá lại kết quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và đề ra chỉ tiêu phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2019.

Hội nghị đã nghe các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo kiểm điểm việc thực hiện
Nghị quyết hội nghị năm trước và những quy định về thực hiện dân chủ; báo cáo công khai tài chính năm 2018; báo cáo hoạt động của Thanh tra nhân dân; quy chế phối hợp giữa Chính quyền và Công đoàn; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; bầu Thanh tra nhân dân; khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác năm 2018.

                   
Tập thể cán bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa
 Lãnh đạo Trung tâm trao giấy khen của  Công đoàn cơ sở

và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích hoạt động trong năm 2018

Trung tâm công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa
Tìm người thân