Liên kết website
Khách viếng thăm
Đang trực tuyến: 2
Lượt truy cập: 2.356.821
HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CÁC CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Ngày 21/10/2016, Trung tâm Công tác xã hội đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong các cơ sở nuôi dưỡng tập trung đối tượng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. Thành phần tham dự Hội thảo gồm có lãnh đạo 04 phòng chuyên môn cùng 40 đại biểu đến từ 18 cơ sở nuôi dưỡng tập trung trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa.


            (Ông Đinh Văn Dũng - Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa phát biểu)

Hội thảo đã nghe các báo cáo tham luận về thực trạng cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong các cơ sở nuôi dưỡng tập trung, Quản lý trường hợp đối với trẻ em khuyết tật đang nuôi dưỡng tập trung, thực trạng cung cấp dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em đang nuôi dưỡng tại Cơ sở bảo trợ xã hội Nhà tình thương Hướng Dương và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong các Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, Những khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho người nghiện ma túy tại Trung tâm, Một số kinh nghiệm về việc kết nối, huy động nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong các Cơ sở nuôi dưỡng tập trung.

Hội thảo đã nghe nhiều ý kiến phát biểu chia sẻ về những kết quả đã thực hiện được, những hạn chế trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ công tác xã hội và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong các Cơ sở nuôi dưỡng tập trung trong thời gian tới.


(Hội thảo lắng nghe các báo cáo tham luận về thực trạng cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong các cơ sở nuôi dưỡng tập trung)

Sau khi nghe các báo cáo tham luận và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo, Chủ trì Hội thảo kết luận như sau:

I. Thực trạng cung cấp dịch vụ công tác xã hội  tại các Cơ sở nuôi dưỡng tập trung đã thực hiện được trong thời gian vừa qua:

 Thay mặt Lãnh đạo Sở, ghi nhận và biểu dương các Cơ sở nuôi dưỡng tập trung đã có nhiều nổ lực và đã đạt kết quả rất khả quan trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ công tác xã hội, đáp ứng kịp thời các nhu cầu thiết yếu của các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Cơ sở. Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công tác xã hội cũng còn có những khó khăn, hạn chế. Cụ thể như sau:

1/ Các Cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập:

-  Các Cơ sở đã tiếp nhận thông tin về đối tượng, tổ chức sàng lọc và phân loại đối tượng, đánh giá về tình trạng sức khỏe, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đối tượng, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng.

- Thường xuyên tổ chức phục hồi chức năng cho người khuyết tật vận động, tâm thần nên đã từng bước giúp cho người khuyết tật phục hồi chức năng.

- Một số Cơ sở bảo trợ như: Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa, Trung tâm BTXH&CTXH thị xã Ninh Hòa đã lập hồ sơ quản lý trường hợp cho từng đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

-  Thường xuyên tổ chức tư vấn cho đối tượng, giúp đối tượng vượt qua khó khăn trong thời gian sống tại Trung tâm và khi chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sống, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Cơ sở.

- Thực hiện công tác xã hội đối với nhóm cha mẹ trẻ, giúp nâng cao năng lực trong việc chăm sóc, phục hồi chức năng cho trẻ.

- Tổ chức dạy văn hóa cho trẻ em khuyết tật tại các Cơ sở, từng bước giúp

- Tổ chức cho các em đang nuôi dưỡng tại các Cơ sở theo học văn hóa tại các Cơ sở giáo dục tại cộng đồng.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn nghệ, thể thao, giao lưu với cộng đồng nhân các ngày lễ, tết.

- Ngoài chế độ trợ cấp của nhà nước, các Cơ sở đã có nhiều nổ lực vận động các nguồn lực của cá nhân, tổ chức để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng, đáp ứng tương đối tốt các nhu cầu cơ bản của đối tượng;

- Trung tâm Bảo trợ và Làng trẻ em SOS Nha Trang, thường xuyên mở các lớp dạy nghề cho đối tượng, giúp đối tượng có nghề để sinh sống khí tái hòa nhập cộng đồng.

- Hàng năm, các Cơ sở đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đối tượng tái hòa nhập cộng đồng và tìm gia đình thay thế cho trẻ, giúp đối tượng ổn định cuộc sống.

 - Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ về bảo trợ xã hội và công tác xã hội cho đội ngũ nhân viên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các Cơ sở nuôi dưỡng cũng gặp những khó khăn, hạn chế sau:

- Đa số các Cơ sở nuôi dưỡng tập trung chưa Lập hồ sơ quản lý trường hợp cho từng đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Cơ sở.

- Một số Cơ sở có lập hồ sơ quản lý trường hợp nhưng chưa thực hiện đầy đủ, tỉ mỉ các kỹ năng hoặc chưa tìm được nguồn lực để trợ giúp hoặc chỉ làm được một số bước trong quy trình quản lý trường hợp. Vì vậy, hiệu quả trợ giúp chưa cao.

- Đa số nhân viên tại các Cơ sở nuôi dưỡng tập trung chưa được đào tạo nghề công tác xã hội hoặc chỉ được đào tạo tập huấn ngắn hạn nên thiếu kiến thức, kỹ năng về nghề công tác xã hội, vì vậy tính chuyên nghiệp còn hạn chế, đặc biệt trong các Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập.

- Các Cơ sở hiện đang rất thiếu về số lượng cán bộ nên chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc, trợ giúp ngày càng cao của đối tượng.

- Cơ sở vật chất của nhiều đơn vị được xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp; dụng cụ y tế, trang thiết bị cần thiết để phục hồi chức năng, trị liệu và các điều kiện để phục vụ đối tượng còn thiếu.

- Hầu hết các Cơ sở có chức năng chủ yếu là nuôi dưỡng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu các dịch vụ phát hiện sớm, can thiệp sớm, trị liệu, chăm sóc, trợ giúp và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; thiếu sự liên kết, kết nối mang tính hệ thống với các cơ quan phúc lợi xã hội, các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc, trợ giúp xã hội khác. Đa số các Cơ sở nuôi dưỡng chưa kết nối được các nguồn lực để trợ giúp đáp ứng nhu cầu của đối tượng.

- Mặc dù các Cơ sở nuôi dưỡng đã tổ chức dạy nghề cho đối tượng nhưng có một số nghề chưa phù hợp với đối tượng khi tái hòa nhập cộng đồng.

- Công tác tái hòa nhập cộng đồng, đặc biệt đối với trẻ em, người lang thang xin ăn đã được các Cơ sở quan tâm tư vấn trước khi tái hòa nhập cộng đồng nhưng cũng còn  nhiều trẻ em gặp khó khăn khi tái hòa nhập cộng đồng, nhiều người tiếp tục lang thang xin ăn.

- Mức thu nhập thấp, chế độ phụ cấp ưu đãi tương xứng với tính chất công việc nên các Cơ sở gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút cán bộ, nhân viên gắn bó với nghề, nhất là những người làm việc trực tiếp với đối tượng; đặc biệt là thiếu đội ngũ Bác sĩ, các chuyên gia về tâm lý. Vì vậy, năng lực chăm sóc, trợ giúp các đối tượng của các Cơ sở không cao, thiếu tính bền vững, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn hiện nay.

2/ Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội Khánh Hòa:

 Hiện nay, Trung tâm đã và đang nuôi dưỡng thường xuyên 50 đối tượng.

- Tổ chức sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện xây thực hiện kế hoạch cai nghiện phù hợp; thường xuyên tổ chức tư vấn cho cá nhân, tư vấn nhóm giúp đối tượng thay đổi nhận thức, hành vi;

- Thực hiện dịch vụ cai nghiện, chăm sóc sức khỏe cho học viên như: dịch vụ cắt cơn giải độc, tư vấn phục hồi sức khỏe, dịch vụ cai nghiện tự nguyện, dịch vụ cai tư vấn cai nghiện ma túy trực tiếp và qua đường điện thoại, dịch vụ phòng ở riêng;

- Thường xuyên tổ chức sinh hoạt, giáo dục nhóm nhằm nâng cao năng lực cho đối tượng; Học viên được tổ chức học nghề phù hợp.

- Học viên được tham gia lao động trị liệu phù hợp với sức khỏe, độ tuổi.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Trung tâm cũng gặp những khó khăn, hạn chế sau:

- Công tác tư vấn trực tiếp tại cộng đồng gặp nhiều khó khăn.

- Công tác tái hòa nhập cộng đồng, đặc biệt đối người nghiện ma túy  đã được các Cơ sở quan tâm tư vấn trước khi tái hòa nhập cộng đồng nhưng tỷ lệ người nghiện ma túy tái nghiện còn cao.

- Đối tượng đang quản lý, cai nghiện tại Trung tâm là những đối tượng có vấn đề xã hội cần phải được trợ giúp nên việc thực hiện quy trình quản lý trường hợp là nhiệm vụ hết sức cần thiết trong quá trình cai nghiện nhằm giúp đối tượng thay đổi nhận thức được sự tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình, xã hội và thay đổi hành vi khi tái hòa nhập cộng đồng nhưng Trung tâm chưa lập hồ sơ quản lý hồ sơ quản lý trường hợp và thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình.

- Đội ngũ cán bộ nhân viên được đào tạo từ nhiều ngành nghề và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đa số chỉ dựa vào kinh nghiệm; Trung tâm đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội nhưng trình độ  nghiệp vụ, kỹ năng về nghề công tác xã hội còn hạn chế nên có hạn chế trong việc cung cấp dịch vụ công tác xã hội, đáp ứng các nhu cầu của đối tượng.

- Cơ sở vật chất đã xuống cấp do vậy chưa đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho đối tượng.

3/ Trung tâm điều dưỡng và chăm sóc người có công Khánh Hòa:

Trung tâm điều dưỡng và chăm sóc người có công, ngoài nhiệm vụ điều dưỡng cho người có công trong và ngoài tỉnh, Trung tâm đã và đang chăm sóc, nuôi dưỡng 12 cụ dưỡng lão viên.

Trung tâm đã thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước đối với người có công với nước; thường xuyên tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nên đã giúp các cụ an tâm vui hưởng tuổi già tại Nhà an dưỡng của Trung tâm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Trung tâm cũng gặp những hạn chế sau: Trung tâm chưa thực hiện quy trình quản lý trường hợp đối với từng cụ để theo dõi diễn biễn tâm, sinh lý, sức khỏe hàng ngày để kịp thời trợ giúp là nhiệm vụ hết sức cần thiết.

Đánh giá chung:

          Nhìn chung, đa số các Cơ sở nuôi dưỡng chưa lập hồ sơ và chưa thực hiện tiến trình quản lý trường hợp đối với các đối tượng; một số Cơ sở nuôi dưỡng đã có nhiều nổ lực trong công tác cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Cơ sở nhưng chưa có sự khác biệt lớn so với khi chưa đưa công tác xã hội vào hoạt động của Cơ sở. 

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung thực hiện trong thời gian từ nay đến cuối năm 2017 như sau:

1/ Các Cơ sở nuôi dưỡng tập trung đối tượng:

- Tất cả đối tượng đang được nuôi dưỡng tại các Cơ sở đều là những đối tượng có vấn đề xã hội cần phải được trợ giúp, do vậy việc thực hiện quy trình quản lý trường hợp đối với từng đối tượng là nhiệm vụ hết sức cần thiết.

Vì vậy, đề nghị tất cả các Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng phải Lập hồ sơ quản lý trường hợp và thực hiện đúng quy trình quản lý trường hợp đối với từng đối tượng theo quy định.

- Một số Cơ sở nuôi dưỡng đã thực hiện việc Lập hồ sơ quản lý trường hợp, phải tiếp tục nâng cao chất lượng, kỹ năng trong quá trình thực hiện quy trình quản lý trường hợp; thực hiện các giải pháp, kết nối các nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu cần thiết cho đối tượng.

- Quan tâm đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên những kỹ năng công tác xã hội.

- Căn cứ vào các chức năng của công tác xã hội, các Cơ sở nuôi dưỡng cần phải xây dựng kế hoạch và thực hiện các nhóm dịch vụ: Các dịch vụ phòng ngừa, Các dịch vụ hỗ trợ, Các dịch vụ phục hồi, Các dịch vụ phát triển.

- Trong quá trình tiến hành các hoạt động trợ giúp phải tuân thủ các  nguyên tắc nghề nghiệp công tác xã hội.

          - Tổ chức phục hồi chức năng cho đối tượng người khuyết tật.

          - Tổ chức dạy văn hóa cho người khuyết tật đang trong độ tuổi đi học.

          - Tổ chức dạy nghề phù hợp với sức khỏe của các đối tượng.

          - Tìm kiếm, kết nối các nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu của từng đối tượng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng.

          - Thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, giao lưu với cộng đồng…để nâng cao đời sống tinh thần cho đối tượng.

          - Thường xuyên tập huấn kỹ năng sống cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Cơ sở.

          - Cán bộ, nhân viên phải luôn nêu cao đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trợ giúp cho đối tượng.

          - Thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, giúp đối tượng ổn định cuộc sống khí tái hòa nhập cộng đồng.

          2/ Các Phòng chuyên môn thuộc Sở và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các địa phương có Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng:

- Thường xuyên xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Cơ sở nuôi dưỡng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Phòng, thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công tác xã hội, đáp ứng nhu cầu của đối tượng đang được nuôi dưỡng tại các Cơ sở.

- Hàng quý, năm tổ chức đánh giá kết quả cung cấp dịch vụ công tác xã hội của các Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng trên địa bàn quản lý; kịp thời chỉ đạo các Cơ sở nuôi dưỡng thực hiện tốt Kế hoạch trợ giúp cho đối tượng.

- Xây dựng Kế hoạch cử cán bộ, nhân viên các Cơ sở nuôi dưỡng tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội để nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên các Cơ sở nuôi dưỡng.

3/ Các Phòng Bảo trợ xã hội, Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, Phòng người có công, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội:

 - Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Cơ sở nuôi dưỡng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Phòng, thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công tác xã hội, đáp ứng nhu cầu của đối tượng.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các Cơ sở nuôi dưỡng thuộc phạm vi quản lý để đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ cho các đối tượng.

4/ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh:

- Thường xuyên tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác xã hội để nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên các Cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý trường hợp cho các Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng trên địa bàn tỉnh (trừ huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa);

- Cung cấp địa chỉ mạng lưới cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh để giúp các Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng liên hệ khi cần kết nối dịch vụ.

5/ Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội thị xã Ninh Hòa:

- Thường xuyên tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác xã hội để nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên các Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh.

- Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý trường hợp cho các Cơ sở nuôi dưỡng đối tượng trên địa bàn huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa.

Trung tâm công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa
Tìm người thân