Liên kết website
Khách viếng thăm
Đang trực tuyến: 3
Lượt truy cập: 2.356.807
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA – NĂM 2018

Năm 2018, với sự nổ lực của tập thể cán bộ công chức, viên chức Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thực hiện các hoạt động và đạt được một số kết quả như sau:

* Công tác đào tạo, truyền thông và phát triển cộng đồng:

-  Thường xuyên tuyên truyền các hoạt động của Trung tâm trên website của Trung tâm; Phối hợp với Đài phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa thường xuyên đưa tin tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm (2 phóng sự và 8 bài).

- Đẩy mạnh công tác tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng 5.857/600 lượt người, đạt 976,2% kế hoạch giao.

- Phát 6.200 tờ rơi và treo 100 băng ron tuyên truyền tại cộng đồng (Trong đó: Phát 3.000 tờ rơi tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, số điện thoại, địa chỉ của Trung tâm để người dân biết và liên hệ khi gặp khó khăn; Tổ chức treo 100 băng rôn và phát 3.200 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống lao phổi trên địa bàn tỉnh). Đạt 210% so với kế hoạch giao.

- Đẩy mạnh công tác tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho Cộng tác viên CTXH, các nhóm cộng đồng có nhu cầu: 37/5 lớp, đạt 740% so với kế hoạch giao.

- Tổ chức các hoạt động nhân ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3/2018 như: Tổ chức tọa đàm về sự cần thiết của nghề công tác xã hội trong đời sống xã hội hiện nay, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp các đối tượng yếu thế đang sống tại cộng đồng.

- Tổ chức chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng thực hành nghề công tác xã hội với sinh viên học chuyên ngành công tác xã hội các Trường Đại học Đà Nẵng, Đại học sư phạm Huế, Đại học Đà Lạt, Đại học Khánh Hòa.

- Tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày lễ lớn và phong trào do Sở Lao động – TBXH Khánh Hòa phát động.

- Tham mưu Chủ nhiệm Đề tài thực hiện thành công Đề tài khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại các Bệnh viện trên địa bàn thành phố Nha Trang” được xếp loại xuất sắc.

* Về công tác tư vấn, trợ giúp và quản lý trường hợp

- Tiếp nhận thông tin, tư vấn qua đường dây điện thoại và tư vấn trực tiếp cho 392/350 trường hợp, đạt tỉ lệ 112% so với kế hoạch giao.

- Tiếp nhận và chuyển tuyến các trường hợp cần sự bảo vệ khẩn cấp 17/15 trường hợp, đạt 113%  so với kế hoạch giao.

- Trung tâm đã lập hồ sơ và thực hiện quy trình quản lý trường hợp 210 Ca mới /30 Ca, đạt tỉ lệ 700% so với kế hoạch giao (Chưa tính 500 ca bệnh nhân lao phổi và 40 ca bệnh nhân trầm cảm); Đồng thời tiếp tục thực hiện quy trình quản lý trường hợp đối với những Ca cũ.

- Tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ quản lý trường hợp cho nhân viên các Cơ sở cung cấp dịch vụ trong và ngoài công lập, Cộng tác viên công tác xã hội các xã, phường, thị trấn: 16.221/10.000 trường hợp, đạt tỉ lệ 162,2% so kế hoạch giao.

 - Kết nối nguồn lực khác ngoài ngân sách nhà nước để tổ chức trợ giúp cho các đối tượng: Tổng kinh phí huy động 1.578.431.000 đồng và hiện nay đã kết nối thành công và đang tổ chức trợ giúp sinh kế cho 01 gia đình bà mẹ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 76.500.000 đồng.

* Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ khác đã được Lãnh đạo Sở giao. 

Kết quả hoạt động năm 2018, Trung tâm đã được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018” và tặng “Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc”; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và dẫn đầu khối thi đua”.


          Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập thể Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa sẽ nổ lực thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ được giao trong năm 2019, góp phần trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống./.

                                                                   Trần Hiệp
Trung tâm công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa
Tìm người thân