Liên kết website
Khách viếng thăm
Đang trực tuyến: 18
Lượt truy cập: 852.026
Một chặng đường 3 năm phát triển Nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2015.

            Theo Đề án vị trí việc Trung tâm có 18 biên chế và một số Hợp đồng lao động theo NĐ 68 nhưng vì tình hình hiện nay không cho tăng biên chế, do vậy UBND tỉnh chỉ giao 07 biên chế và 02 Hợp đồng 68. Vì vậy, Trung tâm gặp khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao.

            Trong điều kiện biên chế được giao quá ít, kinh phí hoạt động hằng năm được phân bổ quá ít, địa bàn hoạt động rất rộng, đối tượng có nhu cầu trợ giúp ngày càng nhiều (ước khoảng trên 200.000/1.200.000 người có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu trợ giúp). Trãi qua thời gian gần 3 năm, từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, Trung tâm luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, sự nhiệt tình, tâm huyết với Nghề công tác xã hội của Công chức, viên chức Trung tâm, sự phối hợp chặt chẽ của Cộng tác viên công tác xã hội các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh nên Trung tâm đã thực hiện được một số kết quả chủ yếu như sau:

* Công tác truyền thông,

- Thông qua các đợt tập huấn, các buổi báo cáo chuyên đề, tư vấn trực tiếp và tư vấn qua đường dây điện thoại nóng đã tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Công tác xã hội cho trên 12.000 lượt người, để giúp người dân biết và liên hệ khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

- Phối hợp với các địa phương, thường xuyên tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn; In, phát hành 12.000 tờ rơi tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, số điện thoại, địa chỉ của Trung tâm để người dân biết và liên hệ khi gặp  khó khăn.

- Thường xuyên đăng tải các hoạt động của Trung tâm trên Trang Website của Trung tâm, để người dân biết và liên hệ khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

- Thường xuyên đăng tải các hoạt động của Trung tâm trên Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa (trên 10 bài/năm) để người dân biết và liên hệ khi gặp khó khăn trong cuộc sống, cần sự trợ giúp.

Nghề công tác xã hội là một nghề mới nên trước đây ít có người dân biết về sự cần thiết của Nghề công tác xã hội trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay nhưng qua gần 3 năm đẩy mạnh công tác truyền thông nên hiện nay đa số người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã biết về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm công tác xã hội và liên hệ khi gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt các đối tượng yếu thế có hoàn cảnh khó khăn.

* Tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề công tác xã hội trong toàn tỉnh: Để phát huy mạng lưới công tác xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, Trung tâm đã thường xuyên tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề công tác xã hội, thành phần gồm có: Phòng Lao động – TBXH các huyện, thị xã, thành phố và Cộng tác viên công tác xã hội 137 xã, phường, thị trấn; các Cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập trên địa bàn toàn tỉnh. Qua các Hội nghị giao ban, đã kịp thời biểu dương những kết quả các địa phương, các Cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội đã thực hiện được, chỉ đạo các giải pháp khắc phục các khuyết điểm, hạn chế; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Cộng tác viên công tác xã hội và chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

 * Tổ chức Hội thảo: 05 cuộc Hội thảo, với các chuyên đề:

 - Hội thảo “Định hướng phát triển mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2015 – 2020.

Qua Hội thảo, Trung tâm đã tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công văn số 6868/UBND-VX ngày 14/10/2015 chỉ đạo về việc đẩy mạnh phát triển Nghề công tác xã hội và mạng lưới cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020, đây là cơ sở rất quan trọng giúp cho Trung tâm đẩy mạnh nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian sắp đến.

 - Hội thảo “Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong các Cơ sở nuôi dưỡng tập trung” giúp Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa, Trung tâm BTXH và CTXH thị xã Ninh Hòa, Trung tâm điều dưỡng & Chăm sóc người có công Khánh Hòa, Trung tâm BTXH huyện Khánh Vĩnh, Trung tâm BTXH huyện Khánh Sơn, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa, Làng trẻ em SOS Nha Trang và 12 Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong thời gian sắp đến, đáp ứng kịp thời các nhu cầu của đối tượng.

 - Hội thảo “Trợ giúp xã hội đối với người bị bệnh trầm cảm” cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân đang công tác trong Ngành Lao động – Thương binh và xã hội và Ngành Y tế trên địa bàn thực hiện thí điểm Dự án và Hội thảo “ Trợ giúp xã hội đối với bệnh nhân lao phổi kháng thuốc” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Qua Hội thảo đã trang bị các kiến thức, kỹ năng giúp cho cán bộ thực hiện đúng tiến độ, nội dung yêu cầu và mục tiêu của Dự án.

- Hội thảo về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ xã hội trong các Bệnh viện trên địa bàn thành phố Nha Trang”

* Công tác tập huấn nâng cao năng lực cho nhân viên công tác xã hội đang công tác tại các Cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập, Cộng tác viên công tác xã hội 137 xã, phường, thị trấn, các nhóm cộng đồng có nhu cầu: đã tổ chức 48 lớp tập huấn

 Thường xuyên tổ chức tập huân nâng cao năng lực cho Cộng tác viên công tác xã hội nên chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cộng tác viên từng bước được nâng lên và đã đáp ứng các nhu cầu cơ bản của các đối tượng.

- Tổ chức 04 lớp tập huấn kỹ năng sống cho 80 trẻ em/lớp có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Nha Trang và tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa.

- Tổ chức 08 lớp tập huấn kỹ năng sống cho trên 1.300 sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Tổ chức tập huấn “Công tác xã hội đối với người bị bệnh trầm cảm” (Nguyên nhân dẫn đến bệnh trầm cảm; Triệu chứng lâm sàng của bệnh trầm cảm; Phương pháp trị liệu tâm lý đối với người bị bệnh trầm cảm) cho 137 cộng tác viên công tác xã hội các xã, phường, thị trấn và 12 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa.

- Tổ chức 08 lớp tập huấn nghiệp vụ “ Chăm sóc sức khỏe cho người lớn bị bệnh trầm cảm dựa vào cộng đồng” cho 50 người/lớp, gồm: cán bộ nhân viên các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Trung tâm y tế huyện Diên Khánh; Trung tâm y tế thành phố Nha Trang; cộng tác viên công tác xã hội cấp xã, phường; cộng tác viên thôn/tổ và cán bộ Trạm y tế các xã Diên Điền, xã Diên An thuộc huyện Diên Khánh; phường Phước Tiến, phường Phương Sài thuộc thành phố Nha Trang.

- Tổ chức 06 tập huấn “Công tác xã hội đối với bệnh nhân lao phổi kháng thuốc” cho cán bộ nhân viên các Trung tâm y tế, các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và cộng tác viên công tác xã hội, với số lượng 70 người.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ “Quản lý trường hợp đối với người khuyết tật theo Thông tư 01/2015/TT-BLĐTBXH ngày 06/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” cho 137 cộng tác viên công tác xã hội các xã, phường, thị trấn và 12 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa.

- Tập huấn về quản lý trường hợp đối với trẻ em cho 50 nhân viên trực tiếp chăm sóc trẻ tại các Cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn Công tác xã hội trong lĩnh vực giảm nghèo cho 117 Cộng tác viên công tác xã hội các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh và đội ngũ giảng viên nguồn công tác xã hội.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn “Công tác xã hội đối với các gia đình bị ảnh hưởng bởi tình trạng biến đổi khí hậu” cho cán bộ và nhân dân xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh.

- Tổ chức tập huấn về kỹ năng chăm sóc, phục hồi chức năng đối với trẻ bị bệnh tự kỷ cho 56 nhân viên trực tiếp chăm sóc trẻ tại các cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập.

- Tổ chức 06 lớp tập huấn về kỹ năng thực hành của Nghề công tác xã hội cho 137 Cộng tác viên công tác xã hội, nhân viên các Cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Tổ chức 4 lớp cho 250 cán bộ phụ nữ về “kỹ năng giải quyết xung đột, bạo lực gia đình”.

- Tập huấn 2 lớp kỹ công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho 137 Cộng tác viên công tác xã hội, nhân viên chăm sóc trẻ tại cac Cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập.

- Tập huấn “Công tác xã hội với người cao tuổi” cho 137 Cộng tác viên công tác xã hội và nhân viên các Cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập trên địa bàn toàn tỉnh.

* Phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ công tác xã hội:

 Tổ chức thực hiện đề tài khoa học “Một số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Nha Trang” đã được UBND tỉnh phê duyệt để tiến tới tham mưu Sở y tế thành lập Phòng/bộ phận công tác xã hội tại các Bệnh viện trong toàn tỉnh theo Quy định tại Thông tư 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế.

            Thiết lập mạng lưới cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn toàn tỉnh gồm các cơ quan đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội, Lĩnh vực Giáo dục – dạy nghề, Lĩnh vực Y tế, Lĩnh vực Tư pháp …và phát sổ tay địa chỉ mạng lưới cung cấp dịch vụ cho nhân dân các địa phương trong tỉnh biết để liên hệ khi có nhu cầu được cung cấp dịch vụ.

         

 Trợ giúp Trung tâm BTXH huyện Khánh Sơn và Trung tâm BTXH huyện Khánh Vĩnh xây dựng Đề án thành lập Trung tâm BTXH và CTXH huyện Khánh Sơn, Trung tâm BTXH và CTXH huyện Khánh Vĩnh đang trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

          Tổ chức 5 nhóm tình nguyện viên, thường xuyên trợ giúp về tâm lý, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ dinh dưỡng, y tế, giáo dục…….cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại các Cơ sở bảo trợ xã hội.

          * Công tác kết nối giữa các Cơ sở bảo trợ xã hội với các Cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội đã từng bước phối hợp tương đối nhịp nhàng, chặt chẽ và đã giúp cho các đối tượng đang sống tại các Cơ sở bảo trợ xã hội được cung cấp các dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cơ bản về đời sống vật chất và tinh thần.

 * Công tác tư vấn, trợ giúp:

 - Tổ chức tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại Holtline cho 894 trường hợp về chính sách trợ giúp xã hội, về nghiệp vụ công tác xã hội, về sinh kế, về hôn nhân gia đình, về việc làm, bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục..…..

- Từ tháng 7/2015 đến nay đã trợ giúp 82 trường hợp gửi trẻ mầm non, Bà mẹ đơn thân và Hỗ trợ sinh kế và trợ giúp học bổng cho 220 trường hợp trẻ em thuộc các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh và huyện Cam Lâm (3.600.000đ/em/năm).

- Hỗ trợ sinh kế cho 17 hộ nghèo và hộ cận nghèo tại xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh để nâng cao năng lực ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Số tiền trợ giúp: 5.000.000 đồng/hộ.

             - Thực hiện trợ giúp xã hội giai đoạn 1 cho 107 đối tượng là bệnh nhân lao phổi kháng thuốc trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay đang tiếp tục giai đoạn 2 của dự án.

               - Thực hiện trợ giúp xã hội cho 35 người bị bệnh trầm cảm trên địa bàn xã Diên Điền, xã Diên An thuộc huyện Diên Khánh và phường Phương Sài, phường Phước Tiến thuộc thành phố Nha Trang.

- Thu thập thông tin, kết nối chuyển tuyến, trợ giúp cho 50 đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp. Hiện nay đang tiến hành trợ giúp 14 trường hợp trẻ em bị xâm hại.

- Tổ chức thực hiện khảo sát thực trạng nhu cầu học nghề, việc làm 1.280 người khuyết tật trên 46/137 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để trợ giúp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người khuyết tật đang còn khả năng lao động.

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm Khánh Hòa thiết kế, in, phát sổ tay giới thiệu việc làm cho người khuyết tật toàn tỉnh Khánh Hòa.

- Tham gia giám sát điều tra hộ nghèo theo chuẩn đa chiều trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phối hợp với Phòng Bảo trợ xã hội Sở giao 1.000 con bê cái giống cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, được Tập đoàn Vingroup tài trợ.

- Tham gia kiểm tra việc cấp phát gạo và quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Điều tra, thống kê nhu cầu về xe lăn (622 chiếc), xe lắc (271 chiếc) và dụng cụ phục hồi chức năng, thuốc y tế của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh gửi cho nhà tài trợ để trợ giúp cho người khuyết tật.

- Thường xuyên phối hợp với các đơn vị nuôi dưỡng đối tượng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em nhân dịp lễ, tết.

* Công tác quản lý trường hợp:

 - Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý trường hợp cho Cộng tác viên công tác xã hội 137 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để trợ giúp cho 15.755 người khuyết tật đang sống tại cộng đồng.

- Hướng dẫn  lập hồ sơ quản lý trường hợp cho 612 đối tượng đang sống tại các Cơ sở bảo trợ xã hội công lập trên địa bàn tỉnh để trợ giúp cho đối tượng.

- Đang hướng dẫn lập hồ sơ quản lý trường hợp đối với 398 đối tượng cho 10 Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh để trợ giúp cho đối tượng.

- Trung tâm trực tiếp Lập hồ sơ quản lý trường hợp, đã và đang thực hiện Kế hoạch trợ giúp 296 đối tượng là trẻ em mồ côi, trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân của bạo lực gia đình, bà mẹ đơn thân, bệnh nhân lao phổi kháng thuốc.

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa đã xác định công tác xã hội là một Nghề mới, những kết quả trên chỉ là bước đầu trong tiến trình phát triển Nghề công tác xã hội và chặng đường phía trước của Nghề công tác xã hội còn rất dài, nhiều khó khăn….. nên mỗi một cán bộ công chức, viên chức Trung tâm cần phải nổ lực phấn đấu nhiều hơn nữa nhằm trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu và tăng cường chức năng xã hội, đồng thời thúc đẩy môi trường xã hội về chính sách, nguồn lực và các dịch vụ nhằm giúp cá nhân, gia đình và cộng đồng giải quyết và phòng ngừa các vấn đề xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa./.

                                                                                                   TRẦN HIỆP

                                                                                       GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Trung tâm công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa
Tìm người thân