Liên kết website
Khách viếng thăm
Đang trực tuyến: 3
Lượt truy cập: 2.367.433
Trợ giúp xã hội: là sự đảm bảo của nhà nước, sự hỗ trợ của cộng đồng về thu nhập và các điều kiện sinh sống thiết yếu bằng các biện pháp và hình thức khác nhau với các thành viên trong xã hội khi họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Chiều ngày 25/12/2018, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018
Ngày 25-1, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội tại các bệnh viện trên địa bàn TP. Nha...
Được sự quan tâm giúp đỡ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Cục Bảo trợ xã hội, triển khai thực hiện thí điểm “Mô hình trợ giúp xã hội đối với bệnh nhân lao phổi kháng thuốc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”, Trung tâm Công tác xã hội đã...
Được sự quan tâm giúp đỡ của Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) và Cục Bảo trợ xã hội đã triển khai Dự án “ Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người lớn dựa vào cộng đồng” tại tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức...
Trong thời gian cuối tháng 9/2016, Trung tâm Công tác xã hội đã phối hợp với Tỉnh đoàn Khánh Hòa mở 6 lớp tập huấn kỹ năng công tác xã hội cho hơn 600 sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Nha Trang. Bao gồm trường Đại học Nha...
< 1 2 3 ... >
Tìm người thân