Liên kết website
Khách viếng thăm
Đang trực tuyến: 61
Lượt truy cập: 707.506
Trợ giúp xã hội: là sự đảm bảo của nhà nước, sự hỗ trợ của cộng đồng về thu nhập và các điều kiện sinh sống thiết yếu bằng các biện pháp và hình thức khác nhau với các thành viên trong xã hội khi họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Chiều ngày 25/12/2018, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018
Ngày 25-1, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội tại các bệnh viện trên địa bàn TP. Nha...
Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa đã xác định công tác xã hội là một Nghề mới, những kết quả trên chỉ là bước đầu trong tiến trình phát triển Nghề công tác xã hội và chặng đường phía trước của Nghề công tác xã hội còn rất dài, nhiều khó...
Thực hiện văn bản chỉ đạo số 554/SLĐTBXH ngày 08/3/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2017, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức các hoạt động chủ yếu...
Được sự quan tâm giúp đỡ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Cục Bảo trợ xã hội, triển khai thực hiện thí điểm “Mô hình trợ giúp xã hội đối với bệnh nhân lao phổi kháng thuốc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”, Trung tâm Công tác xã hội đã...
< 1 2 3 ... >
Tìm người thân